Algemeen Privacy- en cookiebeleid Garant lease

Algemeen Privacy- en cookiebeleid

Garant Lease vindt de vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens erg belangrijk en zorgt er daarom voor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen en hoe onze website www.garantlease.nl (hierna: de “Website”) gebruik maakt van cookies.

Waar hieronder wordt gerefereerd aan “Garant Lease” worden daarmee bedoeld Hiltermann Lease B.V. en tevens alle daaraan gelieerde partijen. Om aan u onze diensten te kunnen aanbieden, werkt Garant Lease nauw samen met derde partijen, zoals autodealers, onderhoudsbedrijven, intermediairs die u met ons in contact brengen, alsmede partijen die Garant Lease helpen bij het ondersteunen van de onderneming, zoals het in stand houden van de software en IT-infrastructuur en beveiliging.

Artikel 1. Van wie verzamelen wij (persoons)gegevens?

Garant Lease verzamelt (persoons)gegevens van:

 1. bezoekers van onze Website;
 2. zakelijke klanten en werkgevers;
 3. werknemers van de zakelijke klanten en de eindgebruikers van de leaseauto’s (de bestuurders).
Artikel 2. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u?

Garant Lease verzamelt persoonsgegevens van u in onder meer de volgende situaties:

 1. wanneer u de Website bezoekt;
 2. wanneer u producten en/of diensten van Garant Lease wenst af te nemen of afneemt;
 3. wanneer u met Garant Lease een leaseovereenkomst of een andere overeenkomst sluit;
 4. wanneer uw werkgever gegevens over u verstrekt, omdat u de leaseauto in het kader van uw arbeidsovereenkomst ter beschikking krijgt;
 5. wanneer u gebruik maakt van één of meer producten, zoals online platforms, applicaties en software, van Garant Lease die het mogelijk maken om gegevens van u te verzamelen;
 6. wanneer u contact opneemt met Garant Lease, bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier of telefonisch;
Artikel 3. Doeleinden van verwerking van gegevens

Bezoek Website

Op de Website worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat wij de indeling op onze Website verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren, maar ook om fraude te bestrijden.

Daarnaast kunnen er tijdens het gebruik van de Website cookies geplaatst op uw computer, smartphone of tablet. Zie onder artikel 5 meer over het gebruik van cookies door Garant Lease.

Een leaseovereenkomst of andere overeenkomst met Garant Lease

De gegevens die u in het kader van de (lease)overeenkomst aan Garant Lease verstrekt, gebruiken wij om deze overeenkomst met u uit te voeren, daarnaast gebruiken wij de informatie voor persoonsgerichte productinformatie en om u te informeren over zaken die verband houden met deze overeenkomst en/of de leaseauto die in het kader van deze leaseovereenkomst aan u ter beschikking is gesteld.

Contact met Garant Lease

Als u Garant Lease om informatie verzoekt, verwerkt Garant Lease de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.

Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen ook gebruik maken van de persoonsgegevens die u via de Website of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:

 1. om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen u en Garant Lease en (interne) registratie van de eindgebruikers van de leaseauto’s en bedrijfswagens;
 2. om de Website en de diensten van Garant Lease te analyseren, ontwikkelen en verbeteren en voor marktonderzoek;
 3. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 4. ongevalbeheer;
 5. het beheer van verkeers- en parkeerboetes;
 6. voor andere managementdoeleinden, zoals gegevensanalyse, rapportages en audits;
 7. voor beveiliging van de Website en andere producten (zoals applicaties en software) en het tegengaan van fraude en misbruik van de Website en/of deze andere producten (zoals applicaties en software).
Artikel 4. Proportionaliteitsvereiste

Garant Lease verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voorzover dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden ingezet. Onze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens, wanneer zij dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Artikel 5. Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?

Garant Lease maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn onder meer ‘beacons’ en ‘scripts’.

Garant Lease maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast maken wij gebruik van marketing cookies en sociale en externe cookies. Hieronder leggen we uit wat deze cookies zijn en wat wij met deze cookies doen.

 • Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat de Website goed functioneert.

 • Analytische cookies
  Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren welke pagina’s van de Website u op welk moment bezoekt. Garant Lease maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op de door Google beheerde servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
 • Marketing / tracking cookies
  Wij kunnen gebruik maken marketing / tracking cookies om relevante advertenties te kunnen laten zien, op basis van webpagina’s die u bekeken hebt.
 • Sociale en externe cookies
  Daarnaast vindt u op onze Website buttons naar social media, zoals Facebook en Linkedin. Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruik gemaakt van code die door de social mediapartijen zelf wordt aangeleverd. De code van de social mediapartijen plaatsen cookies, zodat deze partijen u herkennen op het moment dat u iets van onze Website wilt delen. Ook kunnen er door derden advertenties op de Website worden geplaatst, deze derden plaatsen eveneens cookies om hun diensten optimaal te kunnen verlenen. Lees het privacybeleid van Facebook en Linkedin voor meer informatie.

Weigeren cookies

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren, of dat u wilt dat uw browser u een melding geeft van het plaatsen van een cookie. U zult daarvoor de instellingen van uw browser moeten aanpassen. Iedere browser is anders, u kunt het beste de handleiding van uw browser raadplegen om erachter te komen hoe dit in uw browser werkt. U kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone.

Artikel 6. Nieuwsbrief

U kunt uw e-mailadres opgeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan een lijst met abonnees. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat een knop waarmee u zich kunt afmelden.

Artikel 7. Beveiliging

Garant Lease hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Artikel 8. Recht op inzage en verwijdering

U kunt uw gegevens te allen tijde bij Garant Lease opvragen of Garant Lease verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen via het e-mailadres garantlease@dtc.nu. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat Garant Lease wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat Garant Lease deze niet op uw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. Houd er wel rekening mee, dat nadat wij uw gegevens op uw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

Artikel 9. Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

 1. dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de overeenkomst tussen u en Garant Lease, bijvoorbeeld in verband met de betaling, aflevering of onderhoud van de leaseauto;
 2. Garant Lease op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; of
 3. indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij Garant Lease met als gevolg dat Garant Lease persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

Wij maken met derde partijen goede afspraken over de beveiligingseisen die zij in acht moeten nemen met betrekking tot uw persoonsgegevens en leggen deze contractueel vast.

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming.

Op het moment dat u een private lease wenst aan te gaan, verstrekken wij uw gegevens eveneens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid en onderzoek doen naar uw contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement.

Artikel 10. Privacy policy derden

Op de Website van Garant Lease treft u een aantal links aan naar andere Website. Garant Lease kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy policy van de website die u bezoekt.

Artikel 11. Bewaartermijn

Garant Lease bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een langere wettelijke bewaartermijn bestaat.

Artikel 12. Contact Garant Lease

Als u vragen heeft over deze privacy policy, neem dan contact op met Garant Lease, hieronder vindt u onze gegevens:

Naam: Garant Lease B.V.
Adres: Saffierlaan 3, 2132 VZ Hoofddorp
E-mailadres: garantlease@dtc.nu

Artikel 13 – Wijzigingen

Deze privacy policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele privacy policy kunt u vinden op de Website.